Nadzór prawny nad inwestycjami

Kancelaria Ars-Boni oferuje pomoc prawną w zakresie wspierania realizacji projektów inwestycyjnych oraz procesów deweloperskich.

Pomagamy w sprawach związanych m.in. z:

 • obsługą prawną projektów deweloperskich
 • negocjacjach i obsługą prawną kontraktów
 • sporządzaniem i analizą umów zawieranych między inwestorami a generalnym wykonawcą, umów nabycia nieruchomości, umów zlecenia nabycia nieruchomości
 • audytami prawnymi nieruchomości
 • sporządzaniem odwołań, wniosków i wznowień postępowań administracyjnych
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów deweloperskich, umów o nadzór budowlany, umów o roboty budowlane, umów w zakresie dzierżawy, najmu, podnajmu nieruchomości  
 • postępowaniem o wydanie pozwolenia a użytkowanie
 • procesem powstawania wspólnot mieszkaniowych
 • sporach sądowych pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych
 • postępowaniem związanym z regulacją stanu prawnego nieruchomości: odzyskiwaniu praw do nieruchomości, uzyskanie zezwoleń na nabycie nieruchomości
 • postępowaniami przed organami administracji publicznej, organami gminy oraz sądami administracyjnymi związanych z m.in.: przepisami zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenia na budowę.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń +41 234 50 30 lub umów się na spotkanie

Ars Boni law firm