Obsługa prawna projektów unijnych

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną klientów realizujących projekty finansowane ze środków unijnych.

Pomagamy m.in. w:

  • analizie umów o dofinansowanie, analizie wytycznych dotyczących kosztów
  • tworzeniu wewnętrznych regulaminów oraz nadzorze prawnym nad realizacją projektu zgodnie z wytycznymi programu i innymi przepisami prawa
  • obsłudze postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów z podwykonawcami, sporządzaniu odwołań od decyzji Instytucji Pośredniczących 
  • sporach z podwykonawcami
  • postępowaniach prowadzonych przez administrację państwową. 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń +41 234 50 30 lub umów się na spotkanie

Ars Boni law firm