Prawo rodzinne

Ze względu na wagę i delikatność spraw z zakresu prawa rodzinnego, które wiążą się z dużym obciążeniem emocjonalnym klientów, dokładamy wszelkich starań, aby każda ze spraw została rozstrzygnięta w możliwe jak najkrótszym czasie.  

Pomagamy klientom w sprawach związanych m.in. z:

  • rozwodem, separacją czy unieważnieniem małżeństwa
  • podziałem majątku wspólnego małżonków, umowami majątkowymi
  • zasądzeniem alimentów, podwyższeniem lub obniżeniem alimentów czy uchyleniem obowiązku alimentacyjnego
  • ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej
  • regulacją kontaktów, ustanowieniu opiekuna
  • ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa
  • uznaniem lub zaprzeczeniem uznania dziecka
  • adopcji
  • ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń +41 234 50 30 lub umów się na spotkanie

Ars Boni law firm